tirsdag den 17. januar 2012

Banker i panik

Vi har i noget tid arbejdet på at få finansieret endnu et investeringssommerhus, men dette har vist sig ikke at være helt let lige i tiden.

Bankerne - ja selv realkreditforeningerne, har vist sig at være meget tilbageholdende med at låne ud, på trods af, at vi tilbyder at lægge en aldeles fornuftig størrelse udbetaling, og kan fremvise 46 udlejningsperioder på vores eksisterende hus i 2011, samt 31 perioder udlejet i år pr. dags dato.

Der er ikke noget at sige til, at samfundet kører i absolut lavt gear, for vi er næppe de eneste, som har problemer med at få finansieret vores projekter. Der kan man bare se, hvor dårligt tingene fungerer, når bankerne er pressede. Dette er værd at huske på, inden der igen igen tales om at pålægge finanssektoren flere afgifter. For ud over øgede problemer med at låne penge og dermed skabe vækst, ja så er de jo så nødt til at få pengene ind et andet sted. Hvorfra tror du? Mon ikke den, som alle andre afgifter, dermed ender hos den almindelige borger, som er kunde i banken.

lørdag den 31. december 2011

APS - en måde at styre skattepligtig indkomst på

Jeg opretter mit første APS her fra nytår, da mine ekstra indtægter fra mine forretninger efterhånden har nået et pænt niveau.

Et APS er et godt økonomisk redskab, idet vi i Danmark har et skattesystem baseret på jantelov og misundelse, som betyder, at du skal betale tæt ved 60 % af indkomst over 389.000 kr. årligt efter arbejdsmarkedsbidrag er betalt. (Det betyder i praksis, at du skal betale en ekstra skat på 15 % - topskat - af indkomst over pt. ca. efter 35.000 kr./mdr., og dette er selvfølgelig dybt demotiverende i forhold til at gøre en ekstra indsats.)

Har du et APS, går alle dine indtægter dog ind i dette firma, som er en selstændig juridisk enhed. Pengene beskattes med 25 % (selskabsskat), og kan blive stående her, indtil du vælger at trække dem ud enten som løn, eller som udbytte. På denne måde kan du trække penge ud op til topskattegrænsen hvert år, og resten af pengene lader du bare stå til senere. Du har dermed også mulighed for at geninvestere pengene direkte fra firmaet, som jo så også står for den økonomiske risiko. :-)

Udbytte er i øvrigt lavt beskattet, og giver dig derfor mulighed for at trække ekstra penge ud til noget der samlet ligner en almindelig beskatning. (Op til 96.000 kr. om året, hvis du er gift - 2011 niveau).

Værd at overveje, hvis du gør en ekstra indsats og er træt af at skulle betale det hele til det bundløse hul i statskassen, som finansierer det cirkus, som det danske såkaldte velfærdssamfund har udviklet sig til.

Du kan læse mere om et APS her.

Godt nytår.

tirsdag den 13. december 2011

Sommerhus med økonomisk overskud

Ja så er det første hele år næsten gået, og det må siges at være en udlejningssucces af de helt store. I skrivende stund har sommerhuset 46 udlejningsperiode i 2011, hvilket giver et stort overskud når alle udgifter er betalt - selv efter skat.

Det nye projekt bliver at få endnu et sommerhus op at køre, hvilket vi arbejder på i øjeblikket.

Som det ser ud nu, tegner det til at blive et meget lukrativt investeringsprojekt, som er tilgængeligt for alle som kan - og vil!

Du kan se mit sommerhus, der udlejes via Novasol, via linket her.

fredag den 16. juli 2010

Lektion i formueforøgelse

I dag vil jeg give endnu et eksempel på, hvordan du kan opnå momentum og en stor forøgelse af din formue.

Eksemplet er ment som en inspiration eller øjenåbner om du vil, og skal derfor ikke tages bogstaveligt, ligesom jeg ser bort fra fradrag, beskatning, renter og indskud mv. Altså en forsimplet måde at forklare på, da det er pointen med eksemplet, som er interessant.

I eksemplet har du besluttet, at du sammen med din ægtefælle vil arbejde mod at blive økonomisk uafhængig. I har også besluttet at følge reglen om at lægge 10 % (5.000 kr.) af jeres bruttoløn fra til investeringer, men i bryder jer ikke om aktier, og følger derfor denne plan:

De 5.000 kr./mdr. spares sammen, indtil i har 200.000 kr, hvilket tager 40 mdr.

I køber nu et hus eller lejlighed til 1.000.000 kr., bruger de 200.000 kr. som udbetaling og tager et fastforrentet 4 % realkreditlån over 30 år til finansiering af de resterende 800.000 kr.

Lejligheden/huset lejer i ud til 5.000 kr. i måneden + vand, varme og andre udgifter.

Realkreditlånet koster ca. 3.800 kr. pr måned, og i har altså nu et overskud på 1.200 kr. pr. måned på udlejningen.

I opsparer nu 6.200 kr. pr. måned - de 1.200 kr. fra huset og jeres egne 5.000 kr.

Efter 32 mdr. har i igen opsparet 200.000 kr. og køber endnu et hus/lejlighed på samme vilkår som det første. Disse penge lægges oven i de 6.200 kr., og i sparer nu 7.400 kr. op i alt - jeres egne 5.000 kr. og 2 x 1.200 kr. fra jeres huse.

Denne gang tager det 27 mdr. før i kan lægge udbetalingen til jeres næste hus/lejlighed.

På denne måde fortsætter i med at købe huse/lejligheder, som i lejer ud.

Efter 15 år har i således 7 huse/lejligheder, der hver genererer 1.200 kr./måned i passiv indkomst.

Derudover er der en betragtelig friværdi i husene, som er på 7 x 200.000 kr. + afdrag på lånene + værdistigninger i perioden.

Nye huse kan på dette tidspunkt købes hver 17. måned. Alternativt kan i belåne jeres betragtelige friværdier og dermed købe flere huse samtidigt. I kan også begynde at trække penge ud til jer selv hver måned, idet udlejningen alene giver 8.400 kr. i overskud. Husk også, at der i eksemplet ikke er taget højde for huslejeforhøjelser, som giver et betragteligt større beløb, fordi de kan reguleres hvert år, ligesom afdragene på lånene gør, at udgifterne til renter på det enkelte hus falder hver måned.

I praksis ville forløbet formentlig ikke se ud som i dette eksempel, men det viser, hvordan man kan investere sig velhavende.

Man kan i praksis også vælge at følge konceptet med sommerhuse til udlejning. Du kan se et eksempel med dette sommerhus til leje, hvor det ligeledes er muligt at lave ganske store penge indenfor en overskuelig tidsramme, idet der hvert år er et stort overskud på driften af sommerhuset. Dvs. at lejeindtægterne betaler for alle udgifter, og alligevel er der et stort overskud tilbage efterfølgende.

mandag den 5. juli 2010

Renters rente effekten

I dette indlæg vil jeg synliggøre for dig, hvorfor det er en god idé at spare op hver måned og investere beløbet.

Igennem de sidste mange år, har det amerikanske aktiemarked givet omkring 12 % om året i gennemsnit. Der har været store udsving undervejs, men det er gennemsnittet, som er interessant i vores beregning. Det danske aktiemarked har givet lidt mere, og har ligget på ca. 15 % over de sidste mange år.
Det er ikke fordi jeg siger, at du absolut skal investere i aktier, jeg prøver bare at åbne dine øjne for de muligheder, som findes, så du kan se, at det kan lade sig gøre. Andre investeringsformer kan også være aldeles interessante.

Lad os forudsætte, at vi investerer 1000 kr. om måneden og lader det hele stå og trække renter. Vi fjerner aldrig noget fra investeringen, og bliver ved med at investere 1000 kr. om måneden i hele perioden.

Efter 10 år har du:
Ved 10 % rente: 191.249 kr.
Ved 15 % rente: 243.644 kr
Ved 20 % rente: 311.504 kr.

Ikke den store forskel, men alligevel en forskel, som kan ses. Lad os se hvad der sker, når årene går og vi stadig fortsætter vores investeringer:

Efter 20 år har du:
Ved 10 % rente: 687.299 kr.
Ved 15 % rente: 1.229.322 kr.
Ved 20 % rente: 2.240.256 kr.

Nu er der tydelig forskel på beløbene, idet renters rente effekten for alvor er begyndt at slå igennem. Lad os lige se beløbene efter 30 år:

Efter 30 år har du:
Ved 10 % rente: 1.973.928 kr.
Ved 15 % rente: 5.216.941 kr.
Ved 20 % rente: 14.182.578 kr.

Nu er forskellen enorm og illustrerer rigtig godt, hvorfor det er vigtigt at dygtiggøre sig indenfor området penge og investeringer. Den anden og meget vigtige pointe er, at vores beregninger viser, at det er opnåeligt for alle, at blive rige og økonomisk uafhængige, hvis man virkelig ønsker det. Tallene ovenfor er som sagt opnået ved kun at investere 1000 kr. om måneden, og det vil så godt som alle kunne gøre, hvis de vil.

Det måske mest interessante er dog, at det ikke kun er beløbets størrelse, som er spændende i denne sammenhæng. Der sker jo fortsat en rentetilskrivning hvert år, og derfor har du nu fået en passiv indtægt, som du kan hive ud af din investering hvert år, uden at fjerne af det oprindelige beløb. Se her:

Ved 10 % rente: 1.973.928 kr. - giver 197.393 kr. i afkast om året.
Ved 15 % rente: 5.216.941 kr. - giver 782.541 kr. i afkast om året.
Ved 20 % rente: 14.182.578 kr. - giver 2.836.515 kr. i afkast om året.

På dette tidspunkt har du formentlig ikke så mange økonomisk sorger længere, fordi du har bygget en formue op, som giver dig et stort årligt afkast - altså dine penge arbejder for dig og ikke omvendt!

Hvad ville der ske, hvis du følger mit råd og investerer mindst 10 % af din løn før skat hver måned?

Du vil opnå momentum og vil kunne opnå ovenforstående situation meget hurtigere.

En anden meget vigtig pointe er, at det tager tid at bygge en formue op, og jo hurtigere du er til det, desto længere tid kan du nyde din rigdom i sidste ende. Derfor gælder det også om at komme i gang så hurtigt som muligt, for ingenting kan ændre sig, før du begynder at handle på din nye viden. Dette citat kan jeg selv godt lide:

Du behøver ikke at kunne se det øverste trin af trappen for at tage det første skridt!

torsdag den 1. juli 2010

1. skridt mod rigdom

Det første og måske vigtigste skridt på din vej mod rigdom er følgende regel, som du er nødt til at overholde, hvis du er seriøs omkring det at blive velstående:

Brug altid mindre end du tjener og invester forskellen!

Den bedste definition, som jeg har hørt, omkring rigdom er, at du kan måle den på, hvor lang tid du kan leve af din formue uden at skulle arbejde!

Dvs. blot fordi du har en høj indkomst, er du ikke nødvendigvis rig, med mindre du sparer op af din løn. Eller sagt på en anden måde:

Det er ikke hvor meget du tjener, men hvor meget du sparer op!

Når du laver en opsparing begynder du nemlig at ændre på noget meget grundlæggende, nemlig at få pengene til at arbejde for dig og ikke omvendt, som jo ellers praktiseres af langt den største del af verdens befolkning.

Når du til sidst har penge nok, som står og arbejder for dig, så behøver du ikke selv at arbejde, med mindre du vælger det frivilligt, og dette er hele sagens kerne. Men det kommer ikke af sig selv - du er nødt til at starte med at lægge penge til side, også selvom det måske ikke er så store beløb i starten.

Er du seriøs, skal du som MINIUM lægge 10% af din indkomst til side FØR skat. Dvs. 10% af din bruttoindkomst.

Fortvivl ikke hvis du ikke umiddelbart kan lægge så meget til side. Start med det du kan, og sæt beløbet op, når du har mulighed for det. Men reglen er klar - du er nødt til at lægge penge til side, og jo før du starter, desto hurtigere når du dit mål. Mere om dette i næste indlæg. :-)

tirsdag den 29. juni 2010

Opstarten på rigdom

Det første du bør gøre, hvis du ønsker at opnå rigdom og økonomisk uafhængighed, er at finde ud af, hvorfor du ønsker det.

Brug 10 min på virkelig at tænke det igennem - hvorfor ønsker du rigdom i dit liv, og hvad vil rigdom kunne gøre for dig?

Det jeg vil frem til her er den følelsesmæssige grund, som du har, for at blive rig - og tro mig, der er en følelsesmæssig grund til alt, vi mennesker foretager os.

Når du har fundet de konkrete ønsker og følelser, som du har, så skriv dem ned. Dette er din motivation for, hvorfor du skal ændre noget i dit liv og begynde at arbejde dig hen mod økonomisk uafhængighed, for det kommer desværre ikke af sig selv.

Din motivation skal være så stærk som mulig, for så opnår du de hurtigste og bedste resultater.

Det at arbejde dig hen mod rigdom, hvilket du selv har valgt, vil give dig udfordringer, personlig udvikling, stolthed over dig selv og vil også i nogen grad være grænseoverskridende, fordi du skal til at tænke og handle på en ny måde, som du ikke har været vant til før i tiden.

Til gengæld har du alle muligheder for at lykkes med dette, hvis du virkelig ønsker det. Der er mange før dig, som har gjort det, og mange flere vil gøre det, så forbered dig på en fantastisk rejse, mod det mål, som du selv har sat dig.

Held og lykke på rejsen. :-)